Eläintenkoulutuksen historia ja eri koulutustyylit sekä moderni palkitsemiseen perustuva koulutus