Vahvan ilmaisun kouluttaminen - katsojapaikka 14.8.2022