Vardagslydnad

Grundkurs för hundar i alla åldrar!

Passar som fortsättning efter valpkursen och som första kurs för vuxna hundar.

Till vem är kursen passlig?

Kursen passar alla hundar och deras ägare, som vill förbättra deras samlevnad. Valpar under 5 månader rekommenderas att delta på valpkurs som första kurs. Dom som har gått valpkursen erbjuder vi på denna kurs mer distraktionsövningar.

Hundar som är rädda och/eller hundar som är reaktiva i koppel är ej passande till denna kurs.

Webbföreläsningarna Eläin oppii och Koiran ongelmakäytös hör till kursen (6 timmar). Föreläsnings språket är på finska. 

Vad innehåller kursen?

  • Individuella träningsråd 
  • 4 hundar/per kurs garanterar en lyckad individuell vägledning
  • Vi bygger motivation och kontakt 
  • Tränar på rätt timing och användning av olika belöningar
  • Att gå fint i koppel och fina hundmöten
  • Look at that ”LAT” 
  • Att låta bli och självkontroll
  • Hanteringsövningar
  • Inkallning
  • Eläin oppii och Koiran ongelmakäytös webbföreläsningarna, som är på finska (6 timmar tillsammans)