Kiva koirakansalainen Ke 23-01-2019 klo 20:30

202,00 €

Varataksesi paikan, kirjaudu sisään

Kurssikerrat

Ke 23.1. 20:30 - 21:20
Ke 30.1. 20:30 - 21:20
Ke 6.2. 20:30 - 21:20
Ke 13.2. 20:30 - 21:20
Ke 20.2. 20:30 - 21:20
Ke 27.2. 20:30 - 21:20
Ke 6.3. 20:30 - 21:20
Ke 13.3. 20:30 - 21:20

Kouluttaja

Saana Palkki

Kurssipaikka