Tietosuoja

Reksiteriseloste ilmoittautumistiedoista

Rekisterin pitäjä:
Tmi Heiluva Häntä
Höyläämötie 18 C, 00380 Helsinki
webmaster@heiluvahanta.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Simo Hellsten / webmaster@heiluvahanta.fi

Rekisterin nimi:
Heiluvan Hännän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteen hoito, johon liittyy:

 • Verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden rekisteröitymistietojen seuranta ja yhteystietopalvelu, tiedotus
 • Osallistumismaksujen seuranta ja käsittely
 • Koulutukseen ilmoittautuneiden ilmoittautumistietojen seuranta ja osoitepalvelu

Rekisterin tietosisältö:
Verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneistä kerättävät tiedot

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • aikatieto rekisteröitymisestä verkkopalvelun käyttäjäksi ja viimeisimmästä sivuille kirjautumisesta
 • verkkokaupasta ostetutut kurssipaikat ja niihin liittyvät osallistujatiedot

Koulutukseen osallitujista kerättävät tiedot

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • vapaaehtoiset lisätiedot


Säännönmukaiset tietolähteet:
Ilmoittautumis- ja perustiedot sekä verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden tiedot asiakkaan oman ilmoituksen perusteella
Maksutiedot pankista tai maksun vastaanottaneelta Heiluvan Hännän henkilöstöltä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojausperiaatteet:
Verkkopalveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat muokata omia perustietojaan.
Muita tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saanut Heiluvan Hännän henkilöstö.

Palvelimen tietokanta ja sisältötiedostot on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti.